Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023 r. poz. 1604),
 • Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023 r. poz. 1605),
 • Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 14 sierpnia 2023 r. poz. 1608),
 • Kodeks cywilny (Dz.U. z 14 sierpnia 2023 r. poz. 1610),
 • o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 16 sierpnia 2023 r. poz. 1618),
 • o dodatku węglowym (Dz.U. z 17 sierpnia 2023 r. poz. 1630),
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 17 sierpnia 2023 r. poz. 1634),
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 18 sierpnia 2023 r. poz. 1637),
 • Prawo pocztowe (Dz.U. z 18 sierpnia 2023 r. poz. 1640),
 • o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 21 sierpnia 2023 r. poz. 1658),
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 22 sierpnia 2023 r. poz. 1668),
 • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 24 sierpnia 2023 r. poz. 1689),
 • o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 24 sierpnia 2023 r. poz. 1690),
 • o komornikach sądowych (Dz.U. z 24 sierpnia 2023 r. poz. 1691),
 • o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 25 sierpnia 2023 r. poz. 1704),
 • o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 29 sierpnia 2023 r. poz. 1725),
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 31 sierpnia 2023 r. poz. 1752),
 • o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 31 sierpnia 2023 r. poz. 1758),
 • o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 1 września 2023 r. poz. 1772),
 • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1 września 2023 r. poz. 1774),
 • o transporcie kolejowym (Dz.U. z 4 września 2023 r. poz. 1786),
 • o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 5 września 2023 r. poz. 1790).