W Dz.U. z 15 września 2023 r. pod poz. 1893 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Z rozporządzenia wynika, że od:

  • 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa — 27,70 zł,
  • 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa — 28,10 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.