W Dz.U. z 29 sierpnia 2023 r. pod poz. 1731 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowelizacja określa nowy wzór formularza w wersji VAT-R(17), przy czym wzór w poprzedniej wersji można stosować do 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 września 2023 r.