W Dz.U. z 20 września 2023 r. pod poz. 1941 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.

Ustawa określa:

  • zasady funkcjonowania Centralnej Informacji Emerytalnej;
  • zasady dostępu do informacji emerytalnej;
  • warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.

Ustawa obowiązuje od 5 października 2023 r.