Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 13 października 2023 r. poz. 2211),
  • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 6 listopada 2023 r. poz. 2383),
  • Kodeks wyborczy (Dz.U. z 7 listopada 2023 r. poz. 2408),
  • o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 8 listopada 2023 r. poz. 2424),
  • Prawo bankowe (Dz.U. z 16 listopada 2023 r. poz. 2488),
  • o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 16 listopada 2023 r. poz. 2496).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

  • MKiDN w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 8 listopada 2023 r. poz. 2425),
  • Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 8 listopada 2023 r. poz. 2426).