W Dz.U. z 7 listopada 2023 r. pod poz. 2399 ogłoszono Program Współpracy między MKiDN RP a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej, podpisany w Brukseli 29 listopada 2022 r.

Program reguluje zagadnienia w obszarach:

  • wizyty studyjne i pobyty,
  • festiwale, teatr, muzyka, sztuki wizualne, kinematografia,
  • literatura i biblioteki,
  • muzea i galerie,
  • dziedzictwo kulturalne,
  • polityka pamięci,
  • ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
  • współpraca w ramach inicjatyw wielostronnych,
  • warunki organizacyjne i finansowe,
  • rozstrzyganie sporów.

Program obowiązuje od dnia jego podpisania do 31 grudnia 2026 r.