W Dz. Urz. Monitor Polski z 6 grudnia 2023 r. opublikowano limity wpłat na konta emerytalne, których można dokonać w 2024 r.

Limity te wynoszą na:

  • indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE): 9388,80 zł14 083,20 zł w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą (poz. 1339),
  • indywidualne konto emerytalne (IKE): 23 472 zł (poz. 1348),
  • subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE): 23 472 zł (poz. 1347).