W Dz.U. z 22 grudnia 2023 r. pod poz. 2764 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Przypominamy, że część podmiotów, w tym instytucje kultury, mają obowiązek wdrożyć rozwiązania techniczne niezbędne do stosowania e-Doręczeń. Termin wypełnienia tego obowiązku, pierwotnie do 10 grudnia 2023 r., w komunikacie z 23 listopada br. przesunięto do 30 grudnia 2023 r. Natomiast powyższa nowelizacja wskazuje, że termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do stosowania e-Doręczeń określono do 1 października 2024 r.

Określenie tego terminu jest rezultatem zmian wprowadzonych Ustawą z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 18 grudnia 2023 r. poz. 2699), z którego wynika, że termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.