W Dz.U. z 30 listopada 2023 r. pod poz. 2605 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie określa zwolnienia niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Zwolnienia określone w tym rozporządzeniu stosuje się nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.