Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • Kodeks karny (Dz.U. z 4 stycznia 2024 r. poz. 17);
  • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 4 stycznia 2024 r. poz. 18);
  • usługach płatniczych (Dz.U. z 9 stycznia 2024 r. poz. 30);
  • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 11 stycznia 2024 r. poz. 37);
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 12 stycznia 2024 r. poz. 44);
  • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 16 stycznia 2024 r. poz. 54);
  • szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 19 stycznia 2024 r. poz. 61);
  • organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 24 stycznia 2024 r. poz. 87);
  • ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 25 stycznia 2024 r. poz. 90);
  • Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz.U. z 25 stycznia 2024 r. poz. 94).