W Dz.U. z 28 grudnia 2023 r. pod poz. 2802 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 61b § 4 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i zastąpiło ono Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2272).

Z rozporządzenia wynika, że za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego rozlicza się następujące należności publicznoprawne:

 • podatek dochodowy od osób prawnych, w tym wynikający m.in. z CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-10Z, CIT-11R;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym wynikający m.in. z PIT-4R, PIT-8AR, PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39;
 • podatek od towarów i usług, w tym wynikający m.in. z JPK_V7K, JPK_V7M, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-In, VAT-Z;
 • podatek od sprzedaży detalicznej, w tym wynikający m.in. z PSD-1;
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin;
 • podatek od gier hazardowych, w tym wynikający m.in. z POG-4, POG-5, POG-P;
 • dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, w tym wynikająca z GHD-1;
 • danina solidarnościowa, w tym wynikająca z DSF-1;
 • opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml;
 • opłata od środków spożywczych;
 • opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych;
 • opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym;
 • opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, wynikająca z WRO.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.