Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 29 stycznia 2024 r. poz. 104),
  • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 29 stycznia 2024 r. poz. 107),
  • o ekonomii społecznej (Dz.U. z 30 stycznia 2024 r. poz. 113),
  • o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 30 stycznia 2024 r. poz. 114),
  • o Policji (Dz.U. z 6 lutego 2024 r. poz. 145),
  • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 6 lutego 2024 r. poz. 146),
  • o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 8 lutego 2024 r. poz. 155),
  • o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 9 lutego 2024 r. poz. 167).