W Dz.U. z 31 stycznia 2024 r. pod poz. 118 Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 138j § 1 pkt 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i określa ono wzory:

  • pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1(3)),
  • zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1(2)).