Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 13 lutego 2024 r. poz. 177),
 • o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 20 lutego 2024 r. poz. 220),
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 21 lutego 2024 r. poz. 226),
 • o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 21 lutego 2024 r. poz. 233),
 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 21 lutego 2024 r. poz. 236),
 • o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 23 lutego 2024 r. poz. 248),
 • o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 27 lutego 2024 r. poz. 256),
 • Prawo energetyczne (Dz.U. z 28 lutego 2024 r. poz. 266),
 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 28 lutego 2024 r. poz. 275),
 • o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 29 lutego 2024 r. poz. 276),
 • o rewitalizacji (Dz.U. z 29 lutego 2024 r. poz. 278),
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 29 lutego 2024 r. poz. 288),
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 1 marca 2024 r. poz. 295),
 • o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 1 marca 2024 r. poz. 296),
 • o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 4 marca 2024 r. poz. 304),
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 5 marca 2024 r. poz. 307),
 • o drogach publicznych (Dz.U. z 6 marca 2024 r. poz. 320),
 • o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 7 marca 2024 r. poz. 323),
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 7 marca 2024 r. poz. 324),
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 8 marca 2024 r. poz. 334),
 • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 8 marca 2024 r. poz. 338).