W Dz. Urz. Monitor Polski z 16 lutego 2024 r. nr 130 opublikowano Komunikat Prezesa ZUS z 14 lutego 2024 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Wynika z niego, że od 1 marca 2024 r. miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS z FUS wynosi 2434,44 zł.