Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 11 marca 2024 r. poz. 340),
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 12 marca 2024 r. poz. 356),
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 13 marca 2024 r. poz. 361),
 • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 14 marca 2024 r. poz. 375),
 • o kosztach komorniczych (Dz.U. z 14 marca 2024 r. poz. 377),
 • o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 15 marca 2024 r. poz. 383),
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 15 marca 2024 r. poz. 386),
 • Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 15 marca 2024 r. poz. 390),
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 18 marca 2024 r. poz. 399),
 • o służbie cywilnej (Dz.U. z 19 marca 2024 r. poz. 409),
 • o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 20 marca 2024 r. poz. 416),
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 20 marca 2024 r. poz. 421),
 • o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 20 marca 2024 r. poz. 422),
 • o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 21 marca 2024 r. poz. 424),
 • o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 22 marca 2024 r. poz. 427),
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 29 marca 2024 r. poz. 475),
 • o broni i amunicji (Dz.U. z 2 kwietnia 2024 r. poz. 485),
 • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 3 kwietnia 2024 r. poz. 497),
 • o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 5 kwietnia 2024 r. poz. 512),
 • o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz.U. z 9 kwietnia 2024 r. poz. 531).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 10 kwietnia 2024 r. poz. 535).