Wojewoda wielkopolski wydał 6 marca 2024 r. rozstrzygnięcie nadzorcze (nr NP-II.4131.1.79.2024.6), w którym odniósł się do treści uchwały rady gminy powołującej do życia izbę pamięci jako realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 Ustawy z 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dalej: ustawa o samorządzie gminnym).

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.