Zamojskie Lato Teatralne (ZLT) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zamojskich wydarzeń artystycznych. Jego organizatorem jest Zamojski Dom Kultury. Impreza odbywa się od ponad 35 lat na przełomie czerwca i lipca.

Zdaniem organizatorów ZLT to nie konkurs, nie festiwal i nie przegląd. Nikt z nikim nie rywalizuje o nic: liczy się tylko sztuka, która dzieje się na oczach zamościan i ich gości, pod dachem ze słońca, chmur i deszczu, w cieniu rzucanym przez wysokie, ormiańskie kamienice albo w mroku kazamat. Choć dla porządku przyznać należy, że nagroda jednak jest: najlepszy, zdaniem widzów, teatr dostaje Buławę Hetmańską. I wielki zaszczyt: otwiera kolejną edycję ZLT.

Uznaje się, że zamojski, letni pochód teatrów ma przynajmniej trzech ojców. Pierwszy z nich to hetman Jan Zamojski, budowniczy Zamościa, człowiek, dla którego sztuka, więc i teatr, były zasadniczą częścią życia. Człowiek, który pewnie sam tego nie wiedząc, zbudował w Zamościu największą scenę teatralną, odkrytą przez potomnych grube kilkaset lat później: zamojską starówkę.

Drugi to William Szekspir — bo od niego, od jego niezwykłych sztuk, dla których starówka okazała się najlepszą ze scen, Zamojskie Lato Teatralne zaczęło się ponad 35 lat temu. Trzeci połączył ich obydwu. To Jan Machulski. Wierny Zamojskiemu Latu Teatralnemu od jego początków aż do swojej śmierci. Wyróżniony za miłość do Zamościa i teatru honorowym obywatelstwem. Dziś za dwoje (bo i ona jest wielką postacią ZLT) przyjeżdża tu jego żona, Halina Machulska.

ZLT swoją obecnością zaszczyciły najlepsze polskie i zagraniczne teatry, najznakomitsi aktorzy, reżyserzy, najlepsze garderobiane, oświetleniowcy, dźwiękowcy. I najlepsi widzowie. Jest jeszcze czas, aby dołączyć do ich grona.

Zamojskiemu Latu Teatralnemu towarzyszą Zamojskie Spotkania Wokalne „piosenka w teatralnej masce”. W 2005 r. ZLT uhonorowane zostało certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.