Tylko podczas obchodzonych w czerwcu Dni Wrocławia można było zwiedzić nietypowe miejsca, które zazwyczaj są niedostępne dla mieszkańców.

Osoby zainteresowane — po uprzednim umówieniu się — mogły zapoznać się z unikatowym otoczeniem oraz zewnętrzną architekturą wieży ciśnień przy ul. Na Grobli. Następną atrakcją było zwiedzanie terenów wodonośnych, na co dzień objętych zakazem wstępu, oraz historycznej przepompowni „Świątniki”. Wycieczka kończyła się odwiedzinami nowoczesnego Zakładu Uzdatniania Wody „Na Grobli”.
Każdy uczestnik otrzymał zestaw upominkowy.