W sześciu europejskich stolicach: Berlinie, Brukseli, Madrycie, Moskwie, Londynie, Kijowie zostanie zaprezentowane nietypowe słuchowisko. To wykonywane na żywo „Wystawy Mówione”.

Odnoszą się do zapomnianych, przeoczonych oraz zmitologizowanych rozdziałów z historii polskiej kultury poprzedniego stulecia.

„Wystawy Mówione” koncentrują się na słabiej znanych, poza gronem polskich specjalistów, propozycjach artystycznych, muzycznych czy architektonicznych, takich, które nigdy nie zostały zrealizowane, bądź też których dokumentacja zaginęła. Wystawy to rozpisany na role, tekstowy kolaż, złożony z istniejących jak i wyimaginowanych zapisków, manifestów i postulatów polskich twórców.

Tradycyjną przestrzeń ekspozycyjną zastępuje w tym przypadku audytorium, sala konferencyjna, biuro, magazyn czy też przestrzeń radiowa. „Wystawy Mówione” to także rodzaj opery instytucjonalnej, inscenizowanego wykładu specjalistycznego. Słuchowisko w trzech aktach wykonują autorzy tekstów: Sebastian Cichocki (kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś (zdobywcy Złotego Lwa na Biennale Architektury w Wenecji w 2008 r.) oraz Michał Libera (kurator, krytyk i teoretyk muzyki) bądź wskazane przez nich osoby lub pracownicy instytucji, w której utwór jest prezentowany.

Ścieżkę dźwiękową przygotowali uznani instrumentaliści: Patryk Zakrocki, Radek Duda, Michał Ścibior oraz Wojciech Kucharczyk. Katalogiem wystawy jest specjalny numer magazynu „Format P”, który podszywa się pod „libretto” utworu: zawiera teksty wystawy w pięciu wersjach językowych oraz ich ścieżkę dźwiękową, co umożliwia kolejne wykonania i interpretacje słuchowiska.