Fundacja Teatr Nie-Taki wychodzi z inicjatywą zagospodarowania nieczynnego Kina „Ognisko” na wrocławskich Karłowicach. Ideą ośrodka teatralnego jest pomoc młodym aktorom, performerom, działaczom kultury oraz wszystkim zainteresowanym tworzeniem teatru, w realizowaniu własnych artystycznych pomysłów.

Początkujące grupy teatralne miałyby swoje miejsce rozwoju. Ośrodek jest impulsem, który nie tylko dostarcza miejsca dla prób i występów, ale także kreuje przestrzeń o większym znaczeniu. Zgodnie z założeniem miejsce integruje ludzi zainteresowanych teatrem: praktyków i teoretyków, grających na scenie i piszących o teatrze, aktorów dramatycznych i tancerzy, performerów i cyrkowców.

Ponadto kampania inkubatora inicjatyw kulturalnych promuje miasto Wrocław.

Duża przestrzeń, dobra akustyka i przystosowanie do pokazów dla większej widowni to warunki wystarczające do realizacji założeń projektu. Na remont niedogodności powstałych z powodu kilkuletniego zamknięcia obiektu oraz na jego utrzymanie Fundacja szukać będzie funduszy z wszelkich dostępnych grantów i programów finansowania kultury. Odbyły się już pierwsze rozmowy z przedstawicielami właściciela w sprawie przekazania kina w nieodpłatne użytkowanie.

Fundację tworzą ludzie młodzi, którzy wraz z innymi miłośnikami teatru, zaczynającymi dopiero profesjonalną z nim przygodę, pragną pozyskać miejsce, które mogliby od początku do końca uznać za swoje. Tylko takie rozwiązanie prowadzić może do wytworzenia energii twórczej i poczucia odpowiedzialności za swoją działalność.