Projekt społeczno-edukacyjny organizowany w konwencji tradycyjnej biblioteki, z tą istotną różnicą, że „książkami” są żywi ludzie pochodzących ze środowisk wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem.

Proces „czytania” odbywa się bez pośrednictwa druku — w formie rozmowy z człowiekiem-książką. U podstaw projektu leży przekonanie, że bezpośrednie spotkanie z Innym jest najlepszą metodą poznania odmienności, najskuteczniejszym sposobem pokonywania barier komunikacyjnych, uprzedzeń i negatywnych stereotypów.

W ramach projektu dostępne są następujące „książki”: Muzułmanka, Białorusin, Osoba wychodząca z bezdomności, Trzeźwiejący alkoholik, Osoba niewidoma, Osoba na wózku, Czeczen, Tatar, Osoba czarnoskóra, Były Narkoman, Osoba z zaburzeniem jedzenia, Konwertyta, Rom, Osoba niesłysząca, Kibic.

Zdaniem organizatorów Żywa Biblioteka może przyczynić się do kształtowania postawy zrozumienia i szacunku dla inności. Projekt zachęca do zapoznawania się z prawami człowieka i wzrostu świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich negatywnych konsekwencji dla jakości stosunków społecznych.