W przejętym przez samorząd Radzionkowa budynku dawnego dworca kolejowego (z 1880 r.) radni postanowili urządzić galerię.

Stała wystawa tam eksponowana będzie tematycznie związana z wydarzeniami jak dotąd mało znanymi. Chodzi bowiem o deportacje po 1945 r. do Związku Radzieckiego z terenów Górnego Śląska należących przed II Wojną Światową do Niemiec.

W przygotowaniu tej ekspozycji będzie współpracował IPN. Szacuje się, że ofiarą tych represji padło od 20 do 90 tysięcy osób. Projekt realizowany jest w 85% z środków unijnych. W galerii znajdzie się również miejsce na pokazywanie dokumentów związanych z historią Radzionkowa. Zamiarem samorządowców jest zachęcanie mieszkańców do korzystania z planowanej społeczno-kulturalnej funkcji tego miejsca. Otwarcie galerii nastąpi po 2013 r.