W Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu zaplanowano interesującą konferencję. Dotyczyła ona ważnych dla współczesnego funkcjonowania sztuki relacji między tytułowymi podmiotami.

O przydatności tego wydarzenia świadczy otwarta i odważna deklaracja o zaprezentowaniu podczas konferencji różnorodnych podejść i propozycji ujęć związków, zależności, opozycji i relacji, w jakich funkcjonują instytucje kultury (szczególnie sztuki), kuratorzy, artyści i odbiorcy.

Organizatorzy wyjaśniają, że zadaniem konferencji jest odpowiedź na pytanie: co może zdziałać kurator, co aranżer (projektant aranżacji), a co sam artysta, jakie ideologie kryją się za określonymi technikami ekspozycji. Wreszcie, czego odbiorca oczekuje od instytucji, artysty, kuratora, a jakich postaw i kompetencji oczekuje się od odbiorcy?