Jak można przeczytać na stronach internetowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku od marca do czerwca trwa Art&Science Meeting 2012. Stanowi on kontynuację projektu, jaki CSW Łaźnia we współpracy z Narodowym Centrum Kultury zainicjowało w 2011 r.

Na projekt składają się wystawy prezentujące najwybitniejszych światowych artystów współpracujących z naukowcami bądź operujących na styku nauki i sztuki. Cykl prezentuje czołowych artystów zajmujących się życiem i procesami biologicznymi. Interesujące jest, że organizatorom — inaczej niż to się powszechnie praktykuje — zależy na ujawnieniu „skrajnie odmiennej perspektywy” w podchodzeniu do tych zagadnień.

Artyści symulują procesy życiowe i ewolucję form pseudo-organicznych poprzez tworzenie komputerowych algorytmów, wnikają w samą materię organiczną — tworzą swoje instalacje i performance, wykorzystując tkanki wyhodowane w laboratorium, a częściowo też przekształcają przestrzeń galeryjną w zaimprowizowane laboratorium biologiczne. Wystawy wpisują się w niezmiernie aktualną i ważną debatę na temat biotechnologii, bioetyki oraz inżynierii genetycznej. Stawiają podstawowe pytania filozoficzne dotyczące istoty i definicji życia, pojęcia ewolucji, problemów etycznych związanych z hodowlą tkanek i manipulacją materią organiczną. Co bardzo ważne, projekt ma właściwą obudowę intelektualną i badawczą, poprzez publikacje, międzynarodowe konferencje naukowe oraz warsztaty tematyczne dla młodzieży.

Współorganizatorami projektu są Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku — Wydział Biotechnologii, Politechnika Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku.