Projekt krakowskiej Fundacji WyspArt wpisuje się w jej misję polegającą na promocji twórczości artystycznej oraz edukacji plastycznej. Zorganizowała ona kurs witrażu tradycyjnego.

Na pierwsze zajęcia uczestnicy kursu musieli przynieść szkic pomysłu (projekt) witrażu. Następnie dopracowano projekty, które przeniesiono na kalkę. Do szablonu wybierano kolorystykę szkła według projektu. Później miała miejsce nauka cięcia szkła, oprawianie witraży w ołów, lutowanie, kitowanie i czyszczenie prac.

Powstałe witraże mają format A3 (zawierają od 20 do 40 elementów). Zaprojektowany i wykonany witraż pozostaje własnością uczestnika kursu. Zajęcia poprowadził witrażysta Leszek Szendera, absolwent szkoły zawodowej przy słynnym krakowskim zakładzie witraży S.G. Żeleński w Krakowie.