To tytuł wystawy prezentowanej od stycznia do końca maja w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Pokazano na niej prace z Kolekcji CSW i elementy działań Laboratorium Edukacji Twórczej.

Z kolekcji CSW wybrano dzieła sztuki, które zyskiwały największy odzew publiczności w ramach działań edukacyjnych, wzbudzały refleksje i uruchomiały procesy poznawcze. Punktem wyjścia koncepcji wystawy było przekraczanie granic między sztuką i dotyczącej jej edukacji.

Pomiędzy dziełami sztuki znajdują się na wystawie elementy działań Laboratorium Edukacji Twórczej. Działania te określa się zwykle jako „edukacyjne”, w istocie zaś są dziedziną praktykowania aktywnego uczestnictwa publiczności w sztuce. Najważniejszym celem, jaki stawia przed sobą Program Edukacji, jest zapoznawanie dzieci i młodzieży z tym, co dzieje się w sztuce współczesnej.