Benedyktyńskie Lato Muzyczne 2012 organizuje Benedyktyński Instytut Kultury „Chronić dobro” działający przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Tym razem przyjęto motto: „Świat w promieniu słońca” — Akademia słuchania medytacyjnego.

Jak twierdzą organizatorzy, w klasztorze benedyktyńskim jesteśmy u źródeł muzyki — tak mocno dzisiaj deformowanej komercjalizacją, pragmatyzmem i utylitaryzmem. W jej promieniu chcemy ujrzeć nasze życie. Stąd pomysł zastąpienia koncertu — medytacją, a może tylko wprowadzeniem do niej. Jest to próba zobaczenia jak działa muzyka, z czego się składa i co może dla nas oznaczać. W tej nowej odsłonie „benedyktyńskości” Lata Muzycznego pomogą nam szczególni goście: muzycy, którzy nie będą tylko „grać” utworów — jak czynią to wszędzie indziej, ale pokazywać je „w promieniu” ich struktury i własnych z nimi doświadczeń. Opactwo w Tyńcu prowadzi również inne warsztaty: plastyczne, np. ikebany oraz związane z liturgią i medytacyjno-refleksyjno-religijne.