Dancing Poznań to IX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca i XIX Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego.

Odbędą się 18–25 sierpnia 2012 r. w Poznaniu. Wystąpią teatry z Polski, Izraela i Korei.

Zdaniem Ewy Wycichowskiej, dyrektora artystycznego Dancing Poznań 2012, taniec to pradawny język ludzkości, pradawny i… współczesny.

Imprezie towarzyszyć będą rozmowy o tańcu, koncerty i wystawa fotografi czna pt. „Taniec” autorstwa Krzysztofa Fabiańskiego.