24 maja w wielu galeriach i muzeach w całej Polsce odbył się Strajk Artystów.

Chodziło o zwrócenie uwagi rządu na złą sytuację artystów, którzy nie są w stanie odprowadzać składek na ubezpieczenia zdrowotne i socjalne. A co się z tym wiąże, ich przyszłość finansowa jest zagrożona. Chodziło też o zachowanie prawa do 50% odpisu od podstawy opodatkowania (koszt uzyskania przychodu) przy najczęściej stosowanych wobec tej grupy umów o dzieło. Sygnatariusze protestu wysłali m.in. list otwarty do Prezydent Warszawy w sprawie zaniechania przez nią budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Organizatorem było Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, a hasłem „Dzień bez sztuki”. W strajku udział wzięło około 80 polskich instytucji kultury m.in.: Galeria Miejska Arsenał w Białymstoku; Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku; Muzeum Narodowe w Krakowie; Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu; warszawskie instytucje: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowe, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki; a także Muzeum Narodowe we Wrocławiu.