Organizator — Dział Teatru i Tańca Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie — zaprasza instruktorów placówek kultury i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na trzymiesięczne „Warsztaty budowy i animacji lalki oraz żywego planu”.

Jak informuje MCKiS na swojej stronie internetowej, zajęcia poprowadzą doskonali fachowcy specjalizujący się w teatrze lalki: aktorzy, animatorzy lalki, mistrz budowy lalki, pedagog i reżyser spektakli dla dzieci.

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają lalki różnego typu i przy ich użyciu wykonają dwie etiudy, w tym jedną w żywym planie. Wykonane lalki zaprezentowane zostaną na wystawie w siedzibie MCKiS.

Jednym z celów projektu jest przygotowanie kadry instruktorskiej do takiej pracy z dziećmi, aby — dzięki kształtowaniu wyobraźni — nastąpił w przyszłości rozwój osobowości młodego uczestnika-widza.

Podczas warsztatów odbędą się także zajęcia z planu żywego (etiudy aktorskie i kultura słowa, dykcja), uczestnicy dowiedzą się również, jak prowadzić zespół teatralny. Warsztaty zakończą się przedstawieniem Teatru Lalka. Zapisy na płatny kurs potrwają do 28 września.