Ciekawa inicjatywa międzynarodowego ruchu ADT Czwarty Świat i realizowanego na całym świecie trafiła do Polski. W Gdańsku-Brzeźnie biblioteki podwórkowe mają miejsce na placu przy klubie Projektornia GAK lub też w samym klubie.

Grupa wolontariuszek raz w tygodniu przez półtorej godziny prowadzi zajęcia na podstawie przeczytanych książek. Udział jest bezpłatny.

Organizator — Gdański Archipelag Kultury (GAK) zaprasza na zajęcia, które propagują czytelnictwo, pozwalają odkryć swoje talenty, docenić doświadczenia, wzmocnić poczucie przynależności do grupy wiekowej, dzielnicy i miasta.

Projekt bibliotek podwórkowych rozpoczął się w latach 60. we Francji, a wkrótce rozprzestrzenił na całym świecie. Biblioteki pojawiały się wszędzie tam, gdzie dzieci miały utrudniony dostęp do kultury. Spotkania otwarte są dla rodziców oraz opiekunów dzieci, odbywają się na miejskich placach, podwórkach i na klatkach schodowych — w miejscach ogólnie dostępnych i widocznych.

Czytanie książek, oglądanie ilustracji pozwala dzieciom poznać różne historie, a wolontariuszkom, wolontariuszom, dzieciom i ich rodzicom, opiekunom poznać siebie nawzajem. Bibliotekom towarzyszy idea dzielenia się wiedzą.

Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom, że są twórcze i inteligentne, wyrównywać szanse, zachęcać je do korzystania z bibliotek, uczestniczenia w kołach zainteresowań, zajęciach sportowych i innych. Ma uczyć postaw szacunku i stwarzać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i zakorzenienia we wspólnocie.

Pośrednio służy także propagowaniu praw człowieka — prawa do godnego życia czy dostępu do kultury. Rodzice i opiekunowie oraz opiekunki dzieci mogą także odegrać dużą rolę — czytając książki, sprzątając miejsce, gdzie odbędzie się spotkanie, wskazując dzieci, które jeszcze warto zaangażować.
W ten sposób dokonuje się aktywizacja mieszkańców dzielnicy i nawiązywanie nowych relacji. Każda biblioteka może też wybrać swoją własną nazwę.