Krakowskie Biuro Promocji Kultury proponuje ciekawy program „Wezwany z dalekiego kraju”. To warsztaty teatralne adresowane do dzieci ze szkół podstawowych. Ich celem jest zaznajomienie młodych ludzi z podstawami sztuki aktorskiej oraz przybliżenie im sylwetki Jana Pawła II.

Kanwą programu — jak wyjaśniają prowadzący — są teksty prozą (narracja o życiu i twórczości Ojca Świętego od narodzin do początków pontyfikatu) oraz wiersze — m.in. „Pacierz polski” Zbigniewa Hańko, „Prefacja” i „Wszystko” księdza Jana Twardowskiego.
Warsztaty przewidują aktywny udział młodych widzów, którzy wykonując ćwiczenia ruchowe i dykcyjne, a także ucząc się interpretacji tekstu, jednocześnie zapoznają się z biografią i twórczością Jana Pawła II. Nie brakuje tu również miejsca na konkurs dotyczący życia i twórczości Papieża. W ciekawy i przystępny sposób jest też ukazany kontekst historyczny pontyfikatu.