Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy we współpracy z jednym ze stołecznych przedszkoli realizuje projekt „Książeczka z Woreczka”.

Jego adresatami są dwie grupy przedszkolne: pięcio- i sześciolatki. Polega na przekazaniu do przedszkola przygotowanych zestawów książek w kolorowych workach (oznaczonych emblematami), które dzieci wypożyczają do domów na tydzień.

Jak informuje biblioteka na swojej stronie internetowej, głównymi celami projektu są:

  • zapewnienie wychowankom przedszkola stałego dostępu do różnorodnych książek;
  • nauka poszanowania wspólnej własności;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności.

Co ważne, bibliotekarz koordynujący projekt przeprowadza spotkania z dziećmi wyjaśniające cele i przebieg akcji, prowadzi zabawy z książką, sprawdza stan oferowanego księgozbioru, uzupełnia go o nowości wydawnicze.