To wyjątkowo atrakcyjna forma promocji czytelnictwa i przykład dobrej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy mogą przystąpić do programu partnerskiego, dzięki któremu zrobią taniej niektóre zakupy.

Aby korzystać z upustów i rabatów, czytelnik musi spełniać określone regulaminem warunki:

  • jest pełnoletni,
  • korzysta ze zbiorów bibliotecznych i w ciągu ostatniego pół roku wypożyczył co najmniej 10 pozycji książkowych lub multimedialnych,
  • nie przetrzymywał wypożyczonych pozycji książkowych lub multimedialnych,
  • nie zalega z żadnymi opłatami wobec biblioteki.

Przystąpienie do programu polega na wyrażeniu zgody na nalepienie specjalnego znaczka programu na kartę biblioteczną. Aby otrzymać rabat u partnera programu, wystarczy przy zakupach okazać kartę biblioteczną.

Listę partnerów programu czytelnicy mogą zawsze sprawdzić na stronie internetowej dzielnicy Bemowo.