Cieszyńska/Těšínská Jarka Nohavicy to jedna z najsłynniejszych czeskich ballad — znana polskim odbiorcom głównie w wykonaniu Artura Andrusa. Tekst ten stał się inspiracją projektu o tej samej nazwie realizowanego wspólnie przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie.

Jak informuje muzeum na swojej stronie internetowej, głównym owocem projektu jest wystawa zatytułowana Gdybym się urodził przed stu laty/Kdybych se narodil před sto lety, za sprawą której odbiorcy wrócą do Cieszyna sprzed stu lat, do początków XX w., do niepodzielonego jeszcze granicą, wielokulturowego, wielonarodowościowego i wielowyznaniowego miasta. Jak przekonuje muzeum, nie jest to wystawa historyczna, ale niezwykle atrakcyjna wizualizacja tego sugestywnego tekstu piosenki prezentowana w dawnym pałacu Larischów. Dzięki eksponatom z epoki, pochodzącym z kolekcji partnerskich muzeów obu Cieszynów oraz graficznej aranżacji projektu, organizatorzy spróbują uchwycić urok dawnego miasta z czasów, kiedy jego mieszkańcom obca była myśl o granicy na Olzie, kiedy nie znano jeszcze pojęcia wojny światowej, na ulicach słychać było kilka języków, a miasto przeżywało okres swego największego rozkwitu.