Centrum Kultury „Zamek” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Poznań. Instytucja ta właśnie realizuje pierwszy w Polsce całoroczny, tematyczny, międzynarodowy program kuratorski polegający na prezentacjach spektakli teatru i tańca, a także towarzyszących im działań kontekstowych i edukacyjnych, kreując tym samym (praktycznie nieobecny w Polsce) model międzynarodowej sceny impresaryjnej i produkcyjnej.

Program teatralno-performatywny, o którym mowa, nosi nazwę #nie jesteś mi obojętny. Rozpoczął się w lutym tego roku i do tej pory zaprezentowano trzy odsłony, a jesienią i zimą wystawione zostaną trzy kolejne.

Jak zapewnia organizator projektu, w ramach programu podjęta zostanie próba realizacji w praktyce idei „teatru angażującego”, który od „teatru zaangażowanego” różnić miałby się znaczącym przesunięciem z odtwarzania antagonizmów społecznych na scenie, do stawiania pytań o same linie podziału i tym samym aktywizował publiczność.

Każda z „odsłon” poświęcona jest innemu problemowi, takiemu jak m.in.: status innego w społeczności, źródła nacjonalizmu, rola seniorów, kryzys rodziny, kryzys katolicyzmu, definicja normy itp. Każdej z nich towarzyszą liczne działania kontekstowe, w których udział biorą najwybitniejsi intelektualiści, wywodzący się głównie spoza środowiska sztuki. Dzięki temu, prezentowane dzieła sceniczne stają się pretekstem do dyskusji, zadają pytania zamiast na nie odpowiadać.

Pierwsza po wakacyjnej przerwie odsłona nosi tytuł #pułapka normy. W jej trakcie zostanie zaprezentowany spektakl francuskiego choreografa Jérôme Bela, który jest owocem jego współpracy z aktorami z zuryskiego Theater HORA. To profesjonalny zespół teatralny, który współtworzą aktorzy niepełnosprawni intelektualnie.