Opowiedz mi miasto to strategiczna gra miejska przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Uczestnicy gry wcielają się w rolę ekipy filmowej, która przygotowuje film o Krakowie, ukazujący zróżnicowanie i mnogość kultur, które są w mieście tym obecne: zwyczaje, tradycje, obrzędy, wyznania i oczywiście historię.

Jak to opisuje na swojej stronie internetowej muzeum, zadania w grze są podzielone na kilka kategorii: wyszukiwanie lokalizacji, produkcja rekwizytów, tworzenie scenariusza, wywiady z bohaterami, aż wreszcie realizacja „setek” i pierwszych scen do filmu. Każde z zadań będzie oceniane na punkty. O kolejności realizacji etapów gry decydują sami uczestnicy. Gra nie ma jednej drogi do przejścia — o przebiegu rozgrywki decydują sami gracze.

Uczestnicy biorą udział w grze w czteroosobowych zespołach. Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe i publikacje wydawnictwa muzealnego.