Goleniowski Dom Kultury nieprzerwanie od 1990 r. organizuje cykliczną imprezę — międzynarodowy festiwal sztuki pięknej Color Art.

Organizatorzy podkreślają, że ich celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej młodych artystów. Jak informują organizatorzy, rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje, których celem jest niesienie pomocy dzieciom. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane są nie tylko w Goleniowskim Domu Kultury, ale też w przestrzeni miejskiej.

14. edycja festiwalu odbywa się pod hasłem W kranie bajki, baśni i legendy. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach: malarstwo, grafika i fotografia. Organizatorzy wyszczególnili pięć grup wiekowych w rozpiętości od 6 do 24 lat.