Galeria Arsenał w Białymstoku to miejska instytucja kultury, w której realizowany jest autorski program wystawienniczy: prezentowana i promowana jest sztuka najnowsza różnych mediów (malarstwo, rzeźba, obiekty, fotografia, wideo, instalacje intermedialne, performance itp.). Galeria organizuje ponad 20 wystaw rocznie, do każdej przygotowując pomysłowe katalogi.

Równolegle z programem wystawienniczym Galeria Arsenał realizuje, współfinansowany ze środków MKiDN, autorski program edukacyjny Plac Zabaw Arsenał. Jest to wielopłaszczyznowy program skierowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, realizowany pod tą nazwą od 2006 r. Plac Zabaw Arsenał to przede wszystkim platforma do twórczego i niekonwencjonalnego kontaktu z artystami i dziełami sztuki. W ramach programu odbywają się zarówno wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, projekcje filmowe, warsztaty rodzinne, jak i wydarzenia specjalne, takie jak kiermasz książek artystycznych i książek o sztuce adresowanych do małych dzieci.
Przykładowo Galeria organizuje cykl wykładów Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego?

Warsztaty rodzinne i tematyczne dotyczące różnych dziedzin sztuki prowadzone są przez wybitnych artystów. Adresatami warsztatów są: rodziny z dziećmi (w tym ma miejsce też specjalny cykl warsztatów przeznaczonych dla „maciupkich”, czyli dzieci w wieku od roku do lat 4), uczniowie i studenci, uchodźcy z Czeczenii i emigranci mieszkający w Białymstoku, a także pacjenci placówek rehabilitacji psychiatrycznej.

W ramach warsztatów dla starszych dzieci przygotowano 11 tematów do wyboru, m.in.:

  • „Żadanica” (lalka spełniająca, według wierzeń białoruskich, życzenia) — podczas warsztatów dzieci robią swoją własną Żadanicę;
  • „Czy talerz musi być okrągły?” — dzieci wymyślają i wykonują z gliny naczynia według swoich pomysłów;
  • „Czy malarzowi potrzebny jest pędzel?” — uczestnicy malują własne obrazy, używając zamiast pędzli najróżniejszych przedmiotów;
  • „Namalujmy dźwięki” — dzieci twórczo próbują przenieść dźwięki na papier.

Od ubiegłego roku w ramach Placu Zabaw Arsenał odbywają się też spotkania w cyklu Trochę mnie gnębi towarzystwo gołębi, adresowane głównie do osób 50+.

Jak piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej, do projektu zaproszone są osoby, które we wczesnej młodości próbowały malować, rysować, ale późniejsze życie przytłumiło te potrzeby, a także ci, którzy właśnie znajdują się na etapie odkrywania i poszukiwania swoich nowych talentów.

W trakcie spotkań uczestnicy rozmawiają o sztuce, oswajają się z narzędziami, a także — ucząc się np. projektować ogródki — przekuwają teorię w praktykę.