W 1992 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zapoczątkowała nowy kierunek swojej działalności obejmujący gromadzenie oraz prezentację ekslibrisów. Organizowane wystawy, z czasem cieszące się coraz większym zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego, zainspirowały pracowników biblioteki do ogłoszenia konkursu na ekslibris.

Pierwszy konkurs, organizowany wspólnie z władzami miasta, odbył się w 1995 r. Jego celem było przedstawienie współczesnych tendencji oraz kierunków w ekslibrisie światowym. Oddźwięk przerósł oczekiwania i zaskoczył twórców konkursu, a napływające prace dały początek bogatej kolekcji zbiorów biblioteki. Zapoczątkowany wówczas Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris ma charakter cykliczny i odbywa się co 2 lata.

Obecnie jest to prestiżowe wydarzenie o dużym międzynarodowym znaczeniu. Kolejne edycje gromadzą wśród uczestników wybitnych i uznanych twórców z kilkudziesięciu krajów. Swoich sił próbują również młodzi graficy, dla których konkurs jest dużą szansą na zaprezentowanie swoich umiejętności w tej dziedzinie sztuki.

Prace nagrodzone oraz wytypowane przez jury trafiają na wystawę pokonkursową. Publikowany jest również katalog zawierający ekslibrisy wszystkich nagrodzonych oraz zakwalifikowanych do wystawy autorów.

Zgłoszone do Konkursu prace przechodzą na własność Biblioteki. Po zinwentaryzowaniu stają się one częścią zbiorów specjalnych, które liczą już 18 007 ekslibrisów. Obecnie trwa X edycja konkursu. Prace można nadsyłać jeszcze do 31 maja 2014 r.