14 i 15 kwietnia odbędzie się ogólnopolska konferencja dla bibliotekarzy organizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Na konferencji zostaną poruszone i przedstawione nowe zjawiska związane z polskim rynkiem czytelniczym.

Mowa będzie o blogach i ich roli w przedstawianiu odbiorcom dobrych książek; o komiksach i ich coraz większym udziale w prezentowaniu zagadnień polityczno-społecznych. Przedstawiony zostanie temat bajek terapeutycznych, gier planszowych (w tym gier autobiograficznych) oraz takich zjawisk jak mikroopowiadanie czy teatr obrazkowy.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali blogerzy, biblioterapeuci i naukowcy zajmujący się tą tematyką.