Dokładnie rok temu odbyło się wydarzenie uhonorowane najważniejszą nagrodą dla placówek muzealnych w Polsce: Sybillą za Wydarzenie Muzealne Roku 2014. W kategorii Edukacja nagrodę zdobyło Muzeum Mojego Podwórka — akcja społeczno-edukacyjna, którą przygotowało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

W ramach akcji na podwórku posesji przy ul. Słomianka w Gnieźnie, w jednym z mieszkań zostało otwarte — przygotowane przez dzieci — muzeum. Inicjatywa opowiadała o historii tego miejsca, zawierała liczne zdjęcia, mapy i opowieści zawarte w eksponatach. Pod opieką pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz wolontariuszy najmłodsi mieszkańcy poznawali historię starszych pokoleń, szukali starych zdjęć, zbierali opowieści. Posiłkowali się też zbiorami Archiwum Państwowego w Gnieźnie. Dzięki temu zarówno uczestniczące w projekcie dzieci, jak i ich rodziny poznały sposób pracy muzeum, przekonały się, że nie jest to miejsce nudne i nieciekawe, oraz dowiedziały się, jak można wyszukiwać i zbierać interesujące je informacje.