Przez całe wakacje i wrzesień w dawnym kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca, mieszczącym się na Przedzamczu malborskiej warowni, podziwiać będzie można nadesłane z całego świata ekslibrisy. Jak każdego nieparzystego roku, w pierwszą sobotę czerwca uroczystym biennale rozpoczęła się tam światowa wystawa ekslibrisu.

Historia sięga 1963 r., kiedy po raz pierwszy zorganizowano konkurs na dedykowany znak książkowy dla nowo utworzonej biblioteki zamkowej. Dzięki pomysłowi grafika Wojciecha Jakubowskiego konkurs przerodził się w prezentację dorobku najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów, uprawiających ten gatunek sztuki.

Pierwsza edycja konkursu stała się równocześnie początkiem malborskiego biennale i tworzonej tam kolekcji ekslibrisów.

Biennale ma charakter konkursu otwartego, głównie dla artystów grafików i studentów ostatniego roku studiów artystycznych. Zespół jurorów ocenia i kwalifikuje ryciny na wystawę oraz przyznaje nagrody regulaminowe.

Podczas każdej edycji przyznawane są m.in. Medale Honorowe, nagroda Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, Nagroda Złotego Rylca za najlepszy miedzioryt. Biennale ma osobną podstronę internetową — na której konkurs jest ogłoszony, a z biegiem czasu kolejne aktualności opisujące przygotowania do wystawy.

Dzięki ponad 50-letniej historii konkursu Muzeum Zamkowe w Malborku posiada unikatową i reprezentatywną na skalę międzynarodową kolekcję ekslibrisu współczesnego. Zbiory liczą obecnie ponad 22 000 muzealiów. Składają się z dzieł podarowanych przez artystów uczestniczących we wszystkich dotychczasowych wystawach pokonkursowych.