W roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przypomina postać nietuzinkowego dyrektora i reżysera — Tadeusza Pawlikowskiego.

Znaczenie „małego pana z laseczką” dla rozwoju reżyserii teatralnej i polskiego teatru jest oczywiste dla badaczy i historyków teatru. Ale świadomość wpływu dokonań z przełomu XIX i XX w. na obecny kształt teatru jest u współczesnych widzów teatralnych niewielka. Dlatego też 28 września, równocześnie z otwarciem wystawy Tadeusz Pawlikowski i jego teatr, rozpocznie się swoista wielopoziomowa opowieść. Obejmie ona nie tylko ekspozycję, na której zgromadzono niemal 300 eksponatów związanych z jego życiem artystycznym na przełomie wieków, ale też szeroki wachlarz różnorodnych działań edukacyjnych, artystycznych i multimedialnych.

Na potrzeby wystawy powstała animacja przybliżająca postać dyrektora. Wydane zostaną także dwie książki: katalog wystawy poszerzony o teksty poświęcone dyrektorowi i monografia autorstwa wieloletniego badacza jego fenomenu, profesora Jana Michalika.

Pod koniec października odbędzie się dwudniowa konferencja, na której badacze teatru z całej Polski opowiedzą o teatrze Pawlikowskiego z różnych perspektyw. Odbędą się wieczory czytania listów i warsztaty pisarskie. Podczas warsztatów teatralnych ich uczestnicy dzięki działaniom teatralnym — samodzielnie odkryją historie i znaczenie poszczególnych eksponatów. W czwartki o czwartej po południu będzie można oglądać wystawę z przewodnikiem, a dodatkowe weekendowe spacery pozwolą wpisać poznane historie w topografię miasta.