Badania archeologiczne poprzedzające budowę autostrad to jedne z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych.

Prace wykopaliskowe dostarczyły ogromnej ilości nowych źródeł do poznania dawnych dziejów ziem współczesnej Polski. Jednym z terenów, na którym natrafiono na dużą liczbę pozostałości z dawnych czasów, jest odcinek autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem.

Przebadano tam ponad 170 stanowisk archeologicznych ze śladami pradziejowego i nowożytnego osadnictwa, z czego 121 w rejonie Krakowa. Najstarsze z nich pochodzą sprzed około 15 000 lat, a najmłodsze — z XIX w.

Najciekawsze dokonane w tym rejonie odkrycia zostały zaprezentowane na wystawie czasowej, przygotowanej przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Wśród ponad 600 eksponowanych zabytków szczególnie ciekawa jest unikatowa, gliniana figurka kobiety z Modlnicy, której wiek archeolodzy szacują na około 7500 lat; biżuteria dziewczyny pochowanej około 2900 lat temu w obrębie Krakowa-Bieżanowa oraz skarb ponad 50 ozdób (bransolety, szpile, zawieszki, guzy oraz napierśnik) ukryty około 2700–2800 lat temu na terenie Aleksandrowic.

Oryginalnym zabytkom towarzyszą liczne plansze, prezentujące rezultaty prowadzonych badań oraz nowoczesne rekonstrukcje komputerowe pradziejowych budynków mieszkalnych i założeń gospodarczych.