W połowie października Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie z okazji jubileuszu 70 lat istnienia zorganizowała grę miejską Wędrowcy w czasie.

Z tej okazji w mieście pojawiły się informacje, że szalony naukowiec, który od zawsze twierdził, że to bibliotekarze powinni mieć władzę nad światem, ukrył urządzenie zatrzymujące postępującą degradację świata w kilku miejscach związanych z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Bibliotekarze oświadczyli jednak, że nie potrzebują władzy nad światem, chcą tylko służyć społeczeństwu, dlatego też wysyłają specjalne grupy zwiadowcze, które mają za zadanie odzyskać elementy urządzenia i przekazać je w dobre ręce.

Gra polegała na wykonywaniu zadań w poszczególnych punktach, związanych z dawnymi siedzibami oraz z wybranym okresem w historii WBP w Krakowie. Za każde rozwiązane zadanie gracze otrzymywali elementy niezbędne do odgadnięcia następnej zagadki bądź wskazówki do odkrycia kolejnego punktu.

Uczestnicy podzieleni na grupy przemieszczali się po terenie dawnych siedzib biblioteki (znajdującymi się na terenie Krakowa) oraz po Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W grze uczestniczyło niemal 50 osób.