Cykl spotkań Pamięć (o) spektaklu to teatrologiczne warsztaty dla seniorów, które towarzyszą wystawie czasowej Oddziału Teatralnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pt. Tadeusz Pawlikowski i jego teatr. Zajęcia mają zainteresować seniorów tematyką dokumentacji teatralnej.

Pierwszy etap projektu to spotkania warsztatowe, podczas których uczestnicy poznają techniki dokumentacyjne i możliwości, które za sobą niosą. Zakończeniem tej części będzie wspólne zwiedzanie wystawy poświęconej Tadeuszowi Pawlikowskiemu, dyrektorowi teatru i reżyserowi, oraz zapoznanie uczestników z technikami wystawienniczymi i dyskusja o sposobach ekspozycji.
Druga część ma mieć charakter praktycznego wykorzystania zgromadzonych dotąd informacji.

Członkowie warsztatu za pomocą archiwaliów i muzealiów zgromadzonych w Oddziale Teatralnym MHK oraz recenzji odtworzą spektakl, a następnie spróbują przetworzyć zdobyte informacje na formę wspomnienia teatralnego.

Fikcyjne opowieści zostaną połączone z historiami członków warsztatu nawiązującymi do ich prywatnych teatralnych doświadczeń. Na podstawie zebranego materiału powstanie film, będący zapisem efektów pracy warsztatowej, a także przekazem problematyzującym temat wspomnienia.