Domkultury! to przedsięwzięcie, które realizuje toruńska Fundacja Fabryka UTU. Działa ono na Bydgoskim Przedmieściu, dzielnicy Torunia, i nie jest instytucją kultury w rozumieniu przepisów o działalności kulturalnej, lecz organizacją, miejscem tworzonym z pasji do wspólnego działania…

Jest to nietypowy stymulator lokalnej aktywności, który stawia sobie za zadanie przerzucanie pomostów między grupami, które z różnych powodów są od siebie oddalone — pomiędzy młodymi a seniorami, urzędnikami a obywatelami, bogatymi a biednymi.

Codziennie kreatywnie spędza się tu czas, wspólnie pracuje, uczy się i bawi. Dzięki sąsiedzkiej współpracy przed budynkiem powstał trawnik, na którym zasadzono drzewka, utworzono miejsca do siedzenia oraz tymczasowy plac zabaw.

Domkultury! prowadzi m.in.:

  • Świetlicę Twórczą dla dzieci i młodzieży. Jest ona czynna co najmniej 6 godzin przez 5 dni w tygodniu. W ramach zajęć realizowanych w świetlicy odbywają się warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, perkusyjne, umuzykalniające. Ważny aspekt działalności świetlicy stanowi pomoc dzieciom w nauce, którą organizuje grupa opiekunów, złożona ze studentów, wolontariuszy i korepetytorów;
  • Inkubator Inicjatyw i Centrum Międzypokoleniowego Wolontariatu, czyli forum wymiany doświadczeń; spotkania, podczas których grupy sąsiedzkie wspólnie tworzą projekty kulturalne na rzecz dzielnicy;
  • Pracownię Warsztatów Kreatywnych, czyli warsztaty prowadzone w duchu peer to peer. Polegają one na tym, że wszyscy uczą się od wszystkich. Warsztaty obejmują swym zakresem dźwięk, obraz, słowo, sztukę współczesną, taniec, streetart (murale), fotografię, field recording (nagrywanie odgłosów natury), naukę dj’ingu;
  • Pracownię Społecznego Dizajnu — na którą składają się wykłady, spotkania oraz warsztaty społecznego projektowania. Jej celem jest kreatywne i praktyczne przekształcanie miejsc i przestrzeni publicznych. To projekt adresowany do licealistów, studentów i osób dorosłych zainteresowanych architekturą, projektowaniem społecznym i antropologią. Pracownia zajmuje się badaniem przestrzeni publicznych i półpublicznych Bydgoskiego Przedmieścia, interwencjami artystycznymi w tej części miasta, a także budowaniem partnerstwa ze społecznościami lokalnymi;
  • Pracownię Edukacji Medialnej — zajmującą się edukacją z zakresu nowych mediów poprzez warsztaty fotografii cyfrowej, obróbkę fotografii, zajęcia informatyczne. W ramach pracowni realizowany jest też program edukacyjny dla osób starszych SENIOR 2.0, którego uczestnicy uczą się obsługi komputerów, korzystania z Internetu oraz nowych mediów.

Mimo kłopotów finansowych pracownicy Domukultury! się nie poddają: jego sympatycy piszą i składają kolejne wnioski na dofinansowanie, starają się zbierać fundusze poprzez portal Polak Potrafi. Najważniejsze jest to, że nieustannie działają.