W Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale powstało wyjątkowe miejsce spotkań. W niezagospodarowanej, pustej przestrzeni centrum udało się stworzyć coś, co początkowo zostało określone jako „nowe, unikatowe i być może szalone”.

W kwietniu powołano bowiem do życia społeczną kawiarnię — powstała ona przy zaangażowaniu wielu grup społecznych, osób indywidualnych i chęci wspólnego działania.

Dzięki 45-dniowej zbiórce na portalu PolakPotrafi.pl udało się zgromadzić niemal 10 000 zł. Środki wpłaciło prawie 200 osób (zarówno poprzez portal, jak i w formie darowizn przekazywanych bezpośrednio do Centrum Kultury). Do projektu dołączyły także inne instytucje i organizacje miejskie.

Kawiarnia Klimatyczna jest połączona z galerią. W przestrzeni kawiarni mają odbywać się wernisaże, warsztaty, spotkania autorskie i realizacje inicjatyw oddolnych. Organizatorzy zapewniają przestrzeń do zabawy dla dzieci.

Kawiarnię prowadzą dzięki wolnym datkom do puszki wolontariusze i wolontariuszki związani w MCK: młodzież, rodzice, seniorzy. Każda złotówka wrzucona do puszki przeznaczana jest na zakup serwowanej na miejscu kawy i herbaty oraz na drobne wynagrodzenie dla grup działających w Klimatycznej (pojedyncza osoba nie może pobierać wynagrodzenia, ale ze zgromadzonych środków wspierane są poszczególne grupy społeczne).